پشتیبانی وب سایت

پشتیبانی وب سایت

بازنگری فروشنده

  1. 0 از 5 تا

    سلام. بر اساس فرهنگسرای زبان فارسی رعایت نیم فاصله برای کلمات نزدیک به هم الزامیه. در این دیتابیس هم این قانون رعایت شده . همچنین در توضیحات هم گفته شده که برای ساخت غلط یاب های فارسی مناسبه و حتی نمونه متن هم موجوده . با این حال اگر باز هم حس می کنید محصول مغایرتی با آنچه گفته شده داره می توانید از ارتباط با ما درخواست بازگشت وجه کنید. با تشکر (امید حیدری)

  2. 1 از 5 تا

    این دزدی کامل نمونه کلمات موجود آسیب‌دیده‌بودند آسیب‌دیده‌بودی آسیب‌دیده‌بودید آسیب‌دیده‌بودیم آسیب‌دیده‌تر آسیب‌دیده‌ترین آسیب‌دیده‌ترینت آسیب‌دیده‌ترینتان آسیب‌دیده‌ترینش آسیب‌دیده‌ترینشان آسیب‌دیده‌ترینم آسیب‌دیده‌ترینمان آسیب‌دیده‌ترینی آسیب‌دیده‌ها آسیب‌دیده‌هایت آسیب‌دیده‌هایتان آسیب‌دیده‌هایش آسیب‌دیده‌هایشان آسیب‌دیده‌هایم آسیب‌دیده‌هایمان آسیب‌دیده‌هایی آسیب‌دیدی